AKTUALNOŚCI
 

20.12.2013

Informacja  o  naborze   ofert   na  ROLOMAT (zautomatyzowana zgrzewarka do worków foliowych nawiniętych na rolkę) w  ramach  projektu pn.
„Wzrost konkurencyjności firmy ROMI Sp. Jawna, poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego” w oparciu  o  specyfikację jak  w  załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 10 stycznia 2014r.

 


6.12.2011


3 października 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Firmą RoMi a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego rozpoczynającą realizację projektu „Rozwój firmy RoMi dzięki implementacji mechanizmu automatycznej wymiany danych”. Wysokość dofinansowania przyznana na realizację projektu wynosi 79 230,00 zł

Głównym celem projektu w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” , Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” jest implementacja mechanizmu automatycznej wymiany danych w firmie RoMi.

W ramach projektu zostanie zbudowana platforma automatycznej wymiany danych typu Bussines to Bussines funkcjonująca o oparciu o work flow, dzięki której zautomatyzowane zostaną procesy biznesowe takie jak: zarządzanie sprzedażą, procesem zamówień oraz reklamacji.

 

 


 

31.08.2011

Informacja o naborze ofert na wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w oparciu o załączone do niniejszego zapytania warunki przyłączenia nr 1016 do podmiotu III grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV w ramach projektu pn.
„Dywersyfikacja produkcji firmy RoMi s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej” w oparciu  o  specyfikację jak  w  załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 9.09.2011 r.

załącznik
warunki str1   warunki str2   warunki str3

 


 

12.11.2010

Informacja  o  naborze   ofert   na  Linię do  wytłaczania  folii  3-warstwowej  metodą  rozdmuchu z  poliolefin   w  ramach  projektu pn.
„Dywersyfikacja produkcji firmy RoMi s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej” w oparciu  o  specyfikację jak  w  załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 30.11.2010 r.

 


 

10.08.2010

W związku z realizacją projektu „Dywersyfikacja produkcji firmy RoMi s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert na:
- Budowę hali produkcyjnej.

Szczegółowe warunki jakie powinna spełniać każda oferta zostały określone w zapytaniu ofertowym dostępnym tutaj:
załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 31.08.2010 r.